MODE PY İlk İşini Aldı

MODE PY İlk İşini Aldı

MODE PY ilk işini Broadway Malyan tarafından tasarlanan prestijli bir turizm resort projesiyle ilgili aldı.

Alınan işin içeriği; alt tasarım danışmanlarının fiyatlandırması için proje bilgilerini, tasarım kriterlerini, tasarım iş programlarını ve sözleşme maddelerini Teklif Talep Dosyalarının (RFP - Request for Proposal) hazırlanarak, alt tasarım tekliflerinin toplanması ve bu teklif fiyatları ile Broadway Malyan'ın kendi bünyesinde yapacağı iş kapsamlarına ait fiyatların bir araya getirilerek Ana Tasarım Teklifinin Broadway Malyan adına hazırlanması işidir.

© 2013 Mode Proje Yönetim Tüm hakları saklıdır.